English     ГрінПІТ     Общий     Внутренний     Женский   Под эгидой Глобальной Федерации Профсоюзов - Union Network International и Федерации Профсоюзов Украины
С О Ю З   П Р О Ф Е С С И О Н А Л О В   И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Х,   К О М М У Н И К А Ц И О Н Н Ы Х   И   Б И З Н Е С   Т Е Х Н О Л О Г И Й
Поиск:
Главная

Про Комитет

Новости

Статьи

Форум

Мероприятия

Конкурсы

Консультации

Фотогалерея


На що має право мати-одиначка? Материнство и декрет
опубликовано Livkovich
 28 ноября 2011 г. (FST)
28124 просмотров
 • На матеріальну державну допомогу
 • На ряд гарантій при прийнятті на роботу та звільненні
 • На щорічну додаткову оплачувану відпустку
 • На пільги в оподаткуванні
 • На першочергове отримання квартир

 • В Україні матері-одиначки мають право на матеріальну допомогу і різні пільги. Озброївшись знанням законів та своїх прав, рішучістю та наполегливістю одинокі мами виборюють допомогу від держави. Адже дуже часто через бюрократію та корупцію домогтися належних за законом благ дуже важко. Але можливо.

  Тож, по-перше, згідно із Законом України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, статтею 183 допомога на дітей одиноким матерям, які мають дітей до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, – до закінчення ними навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Допомогу на дітей одиноким матерям призначають за наявності відповідної довідки державного органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народжень відомостей про батька (матір) дитини. Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги. (Стаття 182 Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”).

  Допомога одиноким матерям на дітей віком:До 6 роківВід 6 до 18 роківВід 18 до 23 років
  Прожитковий мінімум (з 01.01.2012*)89311121073
  Мінімальна
  (половина прожиткового мінімуму мінус 30%)
  267,9333,6321,9
  Максимальна
  (половина прожиткового мінімуму)
  446,5556536,5

  * Законом України «Про державний бюджет України на 2012 рік»

  Крім того, існують й інші пільги для одиноких матерів. Трудове законодавство передбачає ряд гарантій при прийнятті на роботу та звільненні одиноких матерів. Згідно із статтею 184 Кодексу законів про працю України, забороняється відмовляти таким жінкам (за наявності дитини віком до 14 років) у прийнятті на роботу й знижувати їм заробітну плату. Відмову в прийнятті на роботу можна оскаржити в судовому порядку.
  Також не допускається звільнення одиноких матерів з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, окрім випадків повної ліквідації підприємства, установи чи організації, коли допускається звільнення з обов’язковим подальшим працевлаштуванням.
  Обов’язкове працевлаштування таких жінок здійснюється при їх звільненні після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців із дня закінчення строкового трудового договору.

  Також слід звернути увагу і на Закони України “Про відпустки” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно відпусток”. Згідно зі статтею 19 Закону України "Про відпустки" жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).

  Пільги одинокі матері мають і в оподаткуванні. Так, відповідно до ст. 6 ЗУ “Про податок з доходів фізичних осіб”, платник податку, який є самотньою матір’ю або самотнім батьком (опікуном), має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги в розмірі, який дорівнює 150% суми пільги у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.

  Якщо більшість перерахованих вище пільг діють, а деякі залежать від чесності роботодавця, то діють стосовно житла навряд чи найближчим часом “запрацюють”. Так, статтею 12 Закону України від 12 січня 2006 року N 3334-IV "Про житловий фонд соціального призначення", що визначає правові, організаційні та соціальні засади державної політики щодо забезпечення конституційного права соціально незахищених верств населення України на отримання житла, визначено, зокрема, що одинокі матері мають право першочергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, за наявності в них права на отримання такого житла.

  Документи для призначення допомоги на дітей одиноким матерям:

 • Заява (подається особисто)
 • Довідка органу реєстрації актів цивільних станів (РАЦС) про підстави внесення відомостей про батька дитини
 • Оригінал і копія свідоцтва про народження дитини
 • Довідка з місця проживання (форма № 2)
 • Довідка з місця навчання дитини (для школярів)
 • Паспорт
 • Ідентифікаційний номер
 • Усиновителі подають копію та оригінал рішення про усиновлення.
 • Вдови та вдівці — копію та оригінал свідоцтва про розлучення та смерть одного з подружжя та довідку про те, що не отримують на дітей пенсію по втраті годувальника або соціальну пенсію.
 • Для призначення допомоги з врахуванням доходів подаються довідки про доходи та декларація про доходи.

 • Інші допомоги також "прив’язані" до прожиткового мінімуму для дітей певного віку, наприклад, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, над якими встановлено опіку чи піклування, виплачують два прожиткові мінімуми для дітей відповідного віку. У разі, коли на дитину виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

  Тимчасова державна допомога
  Ч. 8 ст. 181 Сімейного кодексу України передбачено, що якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, дитині призначається тимчасова державна допомога, яка не може бути менше, ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
  Тимчасова допомога надається при наявності однієї з наступних підстав:

  1. рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв'язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення;
  2. один з батьків перебуває під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнаний в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;
  3. місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

  Для призначення тимчасової допомоги одержувач повинен подати в соцзабез за місцем проживання (перебування) документи, передбачені п. 6 Порядку 189:
  1. заява;
  2. копію свідоцтва про народження дитини;
  3. довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини;
  4. довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача.

  Крім того, залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи:
  1. рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;
  2. довідка державної виконавчої служби, яка підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;
  3. довідка відповідної установи про перебування одного з батьків під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;
  4. повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

  Отримавши всі необхідні документи, соцзабез протягом 10 календарних днів приймає рішення про призначення або відмову в призначенні тимчасової допомоги. Розмір тимчасової допомоги залежить від віку дитини і розміру прожиткового мінімуму, гарантованого державою для дитини цього віку. Один встановлений для дітей віком до 6 років, другий - для дітей віком від 6 до 18 років.


  Читайте також:
  З 2012 року матері отримають збільшену соціальну допомогу
  Державна допомога при народженні дитини у 2012 році
  Права вагітних жінок
  Средняя Оценка:


  Поделиться
  Добавить Комментарий
  Главная  |  Про Комитет  |  Новости  |  Статьи  |  Форум  |  Мероприятия  |  Конкурсы  |  Консультации  |  Фотогалерея   
  Hosting and Supporting by ПІТ.Ua®